ولو ها یا شیر الات صنعتی،  کمک بسیار شایانی در کنترل، ایمنی، قطع و وصل کردن جریان سیال در تمامی صنایع اعم از صنایع نفت و پتروشیمی، گاز،آب و فاضلاب، صنایع غذایی و... میکنند و ادامه حیات صنایع بدون وجود آن ها غیر ممکن خواهد بود.

بیشتر بخوانید